Veel Gestelde Vragen (FAQ)

Heb ik een medisch voorschrift nodig voor een osteopathische consultatie?

Uw osteopaat heeft geen medisch voorschrift nodig van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoekingen mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.

Wat betekenen de letters “DO”?

De letters “D.O.” staan voor Diploma in de Osteopathie. Oorspronkelijk komt deze titel uit de USA en betekende in eerste instantie “Diplomated Osteopath”. Nadien werd het omgevormd tot “Doctor in Osteopathy”. In Europa bleef men bij de oorspronkelijke betekenis.

Enkel na het succesvol afronden van een opleiding Osteopathie en het indienen van een eindverhandeling kan men de graad D.O. behalen.

D.O. staat garant voor een goed, degelijk opgeleid osteopaat.

Is een osteopaat een kinesitherapeut of een arts?

Een osteopaat is vooral een osteopaat! Het is wel zo dat de opleiding tot osteopaat in België in het verleden enkel mogelijk was in het kader van een beroepsbegeleidende opleiding.

De toelatingsvoorwaarden tot zulke opleiding zijn een medisch of paramedisch diploma (arts of kinesitherapeut).

Als professioneel osteopaat is het niet geoorloofd om zijn beroep te cumuleren. Ook wensen de verschillende beroepsgroepen duidelijke keuzes, die het ook voor de zorgconsument éénduidig maken bij wie ze terechtkomen voor hun zorg.

Het opstarten van een voltijdse 6-jarige universitaire opleiding tot osteopaat heeft hierin verandering gebracht en zal beslist ook een bijdrage leveren om de osteopathie nog meer zijn eigen identiteit te geven.

Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?

Chiropraxie ontstond uit de osteopathie, maar zoekt de oorzaak van de klachten bijna steeds ter hoogte van de wervelkolom. De chiropractor (in de volksmond ook wel “kraker” genoemd) werkt – vooral – op gewrichten die geblokkeerd zijn of foutief functioneren.

In de osteopathie wordt het volledige bewegingssysteem (botten, spieren, gewrichten,…), de organen met hun omliggende weefsels en de schedel gecontroleerd op bewegingsverliezen en daar waar nodig hersteld in hun beweeglijkheid.

Bij kinesitherapie staat vooral de revalidatie van een patiënt centraal. Een kinesist werkt op voorschrift van een arts en pakt de klachten in hoofdzaak lokaal aan (symptomatische behandeling).

In de osteopathie wordt de patiënt meer in zijn geheel bekeken, wordt de oorzaak van de klachten gezocht en dienen vaak technieken te gebeuren op afstand van waar de klachten zich in hoofdzaak situeren. Kinesitherapie en osteopathie kunnen complementair aan elkaar op hetzelfde moment plaatsvinden.

Manuele therapeuten zijn kinesitherapeuten die zoeken naar bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten,….). Dit bewegingsapparaat trachten ze lokaal te herstellen daar waar bewegingsverlies aanwezig is.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Alle Belgische mutualiteiten betalen een gedeelte terug. Vraag hierover meer informatie bij uw ziekenfonds (eventueel extra verzekering ambulante zorg). Na elke behandeling overhandigen wij u een kwijtschrift voor terugbetaling door de mutualiteit.

Hoeveel osteopathische behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is o.a. afhankelijk van de aard en de chroniciteit van de klacht. Dit betekent dat deze vraag zeer moeilijk te beantwoorden is en zeer individueel dient betracht te worden. Toch kan men stellen dat er gemiddeld gezien na twee à drie behandelingen een duidelijke verbetering van de klachten dient waargenomen te worden. Uw osteopaat zal u graag meer uitleg verschaffen betreffende de te verwachten prognose van uw klachten.

Kunnen alle osteopaten baby’s en zwangere vrouwen behandelen?

Osteopathie bij zuigelingen en kinderen maakt deel uit van de opleiding van alle osteopaten. Het is echter aan te raden om bij het maken van een afspraak na te vragen of de osteopaat ook baby’s behandelt. Indien niet, zal hij u verwijzen naar een collega die dit wel doet.

Een zwangerschap is geen contra-indicatie voor een osteopathische behandeling. Osteopathie kan u in elke fase van de zwangerschap/ leven helpen.